Hankkeita

Oppilas-ja opiskelijahuoltoon liittyviä hankkeita sekä kehittämistoimintaa:

  • Oppilas- ja opiskelijahuollon laadun ja palvelurakenteen kehittäminen
    Kehittämistoiminnan tavoitteena on parantaa oppilashuollon palvelujen saatavuutta. (Esiopetus, perusopetus ja lukio)
  • Koulurauha -> http://www.edu.fi/hankkeita/koulurauha]
    Valtakunnallinen koulurauhan julistaminen on vuosittainen Opetushallituksen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja poliisin toteuttama tapahtuma, jossa tiedotetaan kunkin vuoden kouluyhteistyöhön liittyvistä teemoista, toiminnasta ja uudesta materiaalista sekä kannustetaan kouluja koko lukuvuoden ajan kestävään toimintaan turvallisen koulun puolesta.