Tausta-asiakirjoja

Lastensuojelun käsikirja
Lastensuojelun käsikirjassa on tietoa uudesta lastensuojelulaista ja sen soveltamisesta. Kuvattuna on lastensuojeluprosessin eri vaiheet alkaen ehkäisevästä lastensuojelusta ja jatkuen jälkihuoltoon saakka. Käytännön työn avuksi on laadittu muistilistoja työvaiheista, esitetty työmenetelmiä ja hyviä käytäntöjä. Lastensuojeluprosessin lisäksi käsikirjasta löytyy tietoa joistakin keskeisistä lastensuojeluun liittyvistä erityiskysymyksistä kuten maahanmuuttaja-asiakkaista lastensuojelussa, lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsen huoltoon liittyvistä asioista.
THL

Kouluterveydenhuollon opas
Opas on tarkoitettu kouluterveydenhuollon kehittäjille ja toteuttajille, kouluyhteisöille ja kuntien päättäjille tausta-aineistoksi, joka tukee kunnissa ja kouluissa kouluterveydenhuollon suunnittelua, toteuttamista ja arviointia.
Opetushallitus, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Stakes, 2002.

Kouluterveydenhuollon laatusuositus
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto, 2004.

Kouluruokailua koskeva artikkelisarja on luettavissa kouluruokailun sivuilla. Ylitarkastaja Marjaana Mannisen artikkelit käsittelevät Kouluruokailun ravitsemuksellista ja sosiaalista merkitystä sekä Kouluruokailua osana opetussuunnitelmaa.

Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi

Asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi