Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö

Koulun turvallisuutta oppimis- ja työympäristönä voidaan tarkastella esimerkiksi varhaisen puuttumisen, hyvinvoinnin ja turvallisuuden näkökulmista.