Turvallisuus

Internetin turvallinen käyttö Internetin turvalliseen käyttöön ohjaavaa tukimateriaalia opettajille, rehtoreille ja tietotekniikan vastuuhenkilöille. 
Se sisältää mm. tietoverkkojen käyttösääntöjä, netiketit eli käyttäytymisohjeet tietoverkkossa opettajille ja peruskoulutuksen ala- ja yläluokkien oppilaille; neuvoja esim. siitä, miten opastaa oppilaita varovaiseen ja kriittiseen käyttäytymiseen verkossa sekä diaesityksen Internetin mahdollisuuksista ja uhkista sekä keinoista varautua vaaroihin. Aineisto on laadittu, testattu ja kehitetty osana Euroopan komission rahoittamaa DotSafe-hanketta.

CONNECT fi 006 - Esitys toimenpideohjelmaksi kouluväkivallan vastustamiseen Euroopassa mielenterveyttä edistävin keinoin (pdf)
Dokumentti on CONNECT fi 006 -projektin toimenpide-esitys, jonka tarkoituksena on vastustaa väkivaltaa Euroopan kouluissa mielenterveyttä edistämällä. Siinä korostetaan hyvinvoinnin tärkeyttä kouluissa laaja-alaisin keinoin. Toimenpide-esitys tarjoaa eri tasoille suuntautuvia hyvinvoinnin edistämisen ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisyn malleja.

TURVATALLI-aineisto on tuotettu 9 – 12-vuotiaiden turvallisuuskasvatukseen. Aineistossa on seitsemän kokonaisuutta, joiden aihealueina ovat vesi, sähkö, tuli, liikenne, leikit ja seikkailu, vaaralliset aineet ja kiusa. Jokainen kokonaisuus jakautuu kuuteen osioon: tietokeskus, harjoitusrata, turvatutkija, turvasuunnittelija, sudenkuopat sekä tarua vai totta. Osioissa annetaan tietoa, harjoitellaan taitoja, tutkitaan ja suunnitellaan, hyödynnetään omia kokemuksia sekä pohditaan tarun ja toden rajaa viihteessä.
Tuotanto: Kotitapaturmien ehkäisykampanja, Terveyden edistämisen keskus

Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi (pdf, Kuluttajavirasto)Opetushallitus ja Kuluttajavirasto ovat laatineet oppilaitoksille muistion, johon on koottu periaatteet yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä, oppilaitoksissa tapahtuvasta markkinoinnista ja sponsoroinnista. Muistio on suunnattu alaikäisten kanssa työskentelevien oppilaitosten johdolle ja opettajille. Se pohjautuu kuluttaja-asiamiehen ohjeeseen ”Alaikäiset, markkinointi ja ostokset”, joka linjaa lapsiin kohdistuvan markkinoinnin pelisääntöjä.