Maahanmuuttajien koulutus

Tästä osiosta löytyy tietoa opettajan tukipalveluista ja erilaisista maahanmuuttajien koulutukseen liittyvistä teemoista.

Suomen kielen oppimateriaalit tehokäyttöön

Verkkouutinen 8.10.2015

Kun turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyy nopeasti, on myös opetustyön päästävä käyntiin viipymättä. Opetushallitus, kaupalliset kustantajat, kunnat, oppilaitokset ja muut tahot ovat viime vuosina tuottaneet runsaasti oppimateriaaleja maahanmuuttajien kielenopetukseen.

Suomen kielen opetus on tärkeää aloittaa jo turvapaikanhakijoiden vastaanottovaiheessa, vaikka päätöstä oleskeluluvasta ja jäännistä Suomeen ei vielä olisikaan tietoa. Virallinen kotoutumiskoulutusvaihe alkaa vasta virallisen päätöksen jälkeen, mutta sitä ennen voidaan järjestää kielikoulutusta joko vastaanottokeskuksessa tai erilaisten vapaaehtoistyön verkostojen avulla.

Turvapaikanhakijoille sopivia oppimateriaaleja

Opetushallitus on tuottanut Kotisuomessa.fi-verkkopalvelun, jonka avulla aikuiset maahanmuuttajat voivat opiskella suomen kieleen ja kulttuuriin sekä työelämään liittyviä asioita. Palvelusta löytyy aineistoa myös ruotsin kielen opiskeluun.

Muita maahanmuuttajien koulutukseen soveltuvia verkkomateriaaleja on koottu Edu.fi-sivustolle Verkko-oppimateriaalit-osioon ja Maahanmuuttajien koulutus -osioon.

Opetushallituksen julkaisemia suomen kielen alkeisoppikirjoja

Kirjoihin liittyvät opettajan oppaat, tukimateriaalit ja äänitteet ovat saatavilla Edu.fi-sivuston Opettajan oppaat -sivulta.

Suomi toisena kielenä -opettajien listaamat oppimateriaalit

Suomi toisena kielenä -opettajien yhdistys on listannut sopivia oppimateriaaleja opiskelijan iän ja kielitaitotason mukaan. Joukossa on sekä painettuja että verkkomateriaaleja, joista monet ovat hyödynnettävissä maksutta. Listaa ylläpidetään jatkuvasti.

Viimeisin päivitys on Kuvasanasto maahanmuuttajille, joka sopii esimerkiksi turvapaikanhakijoiden kanssa kommunikointiin sekä kielen alkeiden opiskeluun. Sanasto on jaoteltu aihepiireittäin, ja siitä on toteutettu erilaiset versiot aikuisille ja lapsille.

Digitaalisia oppimateriaaleja suomen kielen opetukseen maahanmuuttajille

Opetushallituksen tuottamia digitaalisia oppimateriaaleja:

Suomea aihealueittain

Suomen kielen kursseja

Tietoa opiskelusta Suomessa

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Opetusneuvos Leena Nissilä (maahanmuuttajien opetus), puh. 029 533 1155
Tuottaja Kaija Pirinen (maahanmuuttajien oppimateriaalit), puh. 029 533 1336

Kun turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyy nopeasti, on myös opetustyön päästävä käyntiin viipymättä. Opetushallitus, kaupalliset kustantajat, kunnat, oppilaitokset ja muut tahot ovat viime vuosina tuottaneet runsaasti oppimateriaaleja maahanmuuttajien kielenopetukseen.