Kielen opetus ja oppiminen

Oma äidinkieli on yksilön ajattelun ja tunteen kieli ja osa ihmisen oman identiteetin muodostumista. Se on kulttuurin säilyttämisen ja siirtämisen väline. Oman äidinkielen hallinta on myös perusta vieraan kielen oppimiselle.

Suomen kielen oppiminen on keskeisellä sijalla maahanmuuttajien kotoutumisessa ja menestymisessä opinnoissaan. Suomen kielen opetus ei rajoitu vain oppiaineen opiskeluun, vaan kaikki muukin opetus ja ympäröivä yhteiskunta tukee sitä.

Suomen kansalaisuuden saaminen edellyttää vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista suomen tai ruotsin kielen taitoa. Tämä voidaan parhaiten osoittaa suorittamalla yleiskielen taitoa mittaava yleinen kielitutkinto.

Näiltä sivuilta löydät tietoa kaikista näihin kielen opetukseen ja oppimiseen liittyvistä asioista.