Material mësimor dhe material mësimor shtesë

Material mësimor dhe material mësimor shtesë

Informata mbi materialet mësimore të mësimit të gjuhëve të ndryshme amtare për emigrantë në internet:

Botime dhe materiale mësimore të Drejtorisë së Arsimit mund të porositni nga Verkkokauppa:

 • Materialet mësimore të shkollës elementare  Maahanmuuttajakoulutus
 • Materialet mësimore të shkollimit profesional të përgjithshëm dhe të gjimnazit Maahanmuuttajakoulutus
 • Për përdorimin e materialit mësimorë, mësuesit e gjuhës shqipe në qytetin e Vantës nga përvoja e tyre dhjetë vjeçare preferojnë që të përdoren këto materiale mësimore. Duke pasur parasysh se mësimi mbahet dy orë në javë, si mësim plotësues i gjuhës amtare.

  ABETARE (për fillestarë në mërgim)
  PLOTËSORI I ABETARES
  FLETORE PUNE

  LEXIMI 2
  GJUHA SHQIPE 2

  LEXIMI IM 3/4
  FLETORE PUNE 3/4
  GJUHA SHQIPE 3

  GJUHA SHQIPE 4
  EDUKATA SHOQËRORE

  LEXIMI LETRAR 5
  GJUHA SHQIPE 5

  LEXIMI LETRAR 6
  GJUHA SHQIPE 6

  LEXIMI LETRAR 7
  GJUHA SHQIPE 7
  HISTORIA 7

  LEXIMI LETRAR 8
  GJUHA SHQIPE 8
  HISTORIA 8

  LEXIMI LETRAR PËR SHKOLLA TË MESME
  LETËRSIA ME SHEMBUJ
  HISTORIA E POPULLIT SHQIPTAR

  Për të gjtha këto klasa, preferohen dhe lektyrat shkollore sipas moshave të nxënësve, por më të përshtatura janë ato të shkrimtarëve botërorë të cilat janë të përkthyera edhe në gjuhët vendore.
  Si dhe shkrimtarët vendorë të cilat i kanë të përkthyera edhe në gjuhë të huaja, për arsye se nxënësit ata i kanë të njohura dhe kanë motivim më të mirë për lexim.
  Si për shembull;

PIPI ÇORAPËGJATA
PINOKU
LIZA NË BOTËN E ÇUDIRAVE
ROBINSON KRUZO
E PËRHITURA
PËRALLA NGA EZOPI
PRINCESHA ARGJIRO
E TËTJERA

Lusim kolegët në Finlandë që me kohë të bëjn këkesën nëpër shkollat ku ata punojnë, apo nëpërmjet Qendrës së Arsimit që nxënësit me kohë të furnizohen me material mësimorë.

Adresat se ku mund të furnizoheni me material shkollor janë të shumta, porosinë mund ta bëni edhe në Finlandë, nëpërmjet telefonit, faksit apo e-mailit.

Ilir Avdiu
Tel; 050-5450003
Fax; 09-8557153
E-mail: ilir.avdiu (at) surfeu.fi

APO NË GJERMANI
DORUNTINA
Postfach 1632
37596 Holzminden
Germany
Tel & Fax: 05531/120679
E-mail: doruntina (at) freenet.de