Arviointi ja todistukset

Arviointi opintojen aikana

Oppilaan kielitaitoa arvioitaessa tulee ottaa huomioon monia seikkoja: kuinka kauan hän on asunut kotimaassaan, onko hänelle annettu oman äidinkielen opetusta vai ei, onko hänen mahdollista kuunnella ja käyttää omaa kieltään Suomessa vai ei, toisin sanoen asuuko oppilas alueella, jossa on olemassa omakielinen yhteisö ja niin edelleen.

Päättöarviointi

Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen perusteissa on esitetty hyvän osaamisen kuvaus perusopetuksen päättyessä. Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä oppilaan osaamisen taso tähän kuvaukseen verrattuna. Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta on yhteinen pohja kuntien ja koulujen eri kielten opetuksen suunnitelmille,  joissa tulee ottaa huomioon eri kielten erityisominaisuudet.

Todistus

Uusien opetuksen perusteiden mukaisesti oppilas saa lukuvuoden päättyessä erillisen todistuksen maahanmuuttajien äidinkielen opetukseen osallistumisesta. Myös päättöarvioinnista annetaan erillinen todistus lukuvuodesta 2006–2007 lähtien. Annettu arvosana ei vaikuta oppilaan keskiarvoon. Todistukseen merkitään todistuksen, opetuksen järjestäjän, koulun ja oppilaan nimi, oppilaan henkilötunnus, todistuksen antamispäivä ja allekirjoitus, opetettu kieli sekä annetun opetuksen laajuus ja sanallinen arvio tai numeroarvosana siten kuin opetuksen järjestäjä on päättänyt.