Omakielinen opetus

Osa opetuksesta voidaan Perusopetuslain 10 §:n mukaan antaa muulla kuin edellä mainitulla oppilaan omalla kielellä, mikäli se ei vaaranna oppilaan mahdollisuuksia seurata opetusta. Lisäksi erillisessä opetusryhmässä tai koulussa opetus voidaan antaa pääosin tai kokonaan muulla kuin 1 momentissa mainitulla kielellä.

Omakielisellä opetuksella voidaan selventää ja syventää opiskeltavan asian keskeistä sisältöä käsittelemällä sitä oppilaan kokemuspiiriin läheisemmin liittyvien ilmiöiden kautta.