Oman äidinkielen opettajan toimenkuva

Oman äidinkielen opettajan toimenkuva on monipuolinen. Kielen opettaminen on luonnollisesti ensisijainen tehtävä. Lisäksi oman äidinkielen tunneilla lisätään ja monipuolistetaan oppilaiden käsitevarastoa, tuetaan oppilaan päättelykykyä ja kehitetään hänen ajattelutaitojaan. Varsinaisen kielen opettamisen ohessa oman äidinkielen opettajan toimenkuvaan kuuluu monesti myös oppilaan kotoutumisen tukeminen.

Tukiopettaja

Oman äidinkielen opettaja toimii tukiopettajana; hän opettaa muita oppiaineita omalla kielellään. Sekä ne oppilaat, joilla on opiskelussaan vaikeuksia, että kotimaassaan nopeaan edistymiseen tottuneet oppilaat turvautuvat oman äidinkielen opettajan apuun. Oman äidinkielen opettajan näkemykseen ja apuun tukeudutaan myös silloin, kun mietitään oppilaan tarvetta erityis- tai tukiopetukseen tai muihin tukitoimiin.

Kulttuurin tukija ja välittäjä

Oman äidinkielen opettaja on oman kulttuurinsa edustaja oppilaalle ja koulussa; joskus hän saattaa olla oppilaalle ainoa kosketus kyseiseen kulttuuriin omien vanhempien lisäksi. Oman äidinkielen opettaja myös opettaa omaa kulttuuria, välittää oppilaille oman kulttuurin erityispiirteitä, periaatteita, arvoja jne. Kaikki mitä opettaja tekee, vaikuttaa oppilaan kuvaan kyseisestä kulttuurista.

Esimerkki ja roolimalli

Oman äidinkielen opettaja on esimerkki oppilaille ja muille saman kulttuuritaustan omaaville: opettajan pääsy mukaan suomalaiseen työelämään osoittaa, miten myös maahanmuuttajataustaisella on mahdollisuus saavuttaa tasa-arvoinen asema suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tulkki ja kääntäjä

Koulun järjestämiin huoltajien tapaamisiin on tarkoituksenmukaista varata aina tulkki; näitä tilaisuuksia ovat esimerkiksi uuden oppilaan ja huoltajan tutustuminen kouluun, kotoutumis- tai oppimissuunnitelman laatiminen ja niin edelleen. Oman äidinkielen opettaja voi kuitenkin toimia tulkkina, jos huoltajat tulevat yllättäen kouluun eikä paikalle ole tiedetty tilata tulkkia.

Jos yhteistä kieltä ei ole ja halutaan ottaa yhteyttä kotiin, se tapahtuu usein oman äidinkielen opettajan avulla. Koulun viestit ja muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuvat myös usein äidinkielen opettajan välityksellä. Joskus on tarvetta kääntää suomalaisille perheille tarkoitettuja, koulutyötä koskevia viestejä ja ehkä jopa selostaa niitä maahanmuuttajataustaisille vanhemmille omalla kielellä perusteellisemminkin.

Oman äidinkielen opettaja osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan vanhempainiltoihin ja koulun muihin tapahtumiin ja toimii niissä monesti tulkkien tavoin. Oppilaille äidinkielen opettajasta voi olla lisäapua muussakin opiskelussa; opettaja voi ehkä kääntää oppilaiden koetehtäviä tai olla oppilaan tarpeen mukaan joskus koetilanteessa tulkkina.

Kulttuuritulkki

Oman äidinkielen opettaja toimii kulttuuritulkkina erityisesti koulun ja kodin välisessä yhteistyössä. Hän voi selvittää vanhemmille koulun toimenpiteiden tarkoitusta tai opettajien (tai yleisestikin ajatellen suomalaista) ajattelutapaa. Lisäksi opettaja välittää tietoa koululle ja opettajille selvittäen omaan kulttuuriinsa kuuluvia asioita.