Oppi- ja tukimateriaalia

Maahanmuuttajien eri äidinkielten opetukseen tarkoitettujen oppimateriaalien tietoja ja materiaalia verkossa:

Suomessa julkaistuja maahanmuuttajien äidinkielen sanakirjoja ja sanastoja (EDU.fi)

Kommentoitu luettelo maahanmuuttajien suomen kielen oppi- ja tukimateriaaleista (OPH.fi)

Tema modersmål (Ruotsi)

Læremidler for språklige minoriteter (Norja)

Opetushallituksen julkaisuja ja oppimateriaaleja voi tilata Verkkokaupasta.

  • Peruskoulun oppimateriaalit  Maahanmuuttajakoulutus
  • Ammatillisen peruskoulutuksen ja lukion oppimateriaalit  Maahanmuuttajakoulutus
  • Högström, Barbro – Saloranta, Outi (toim.): Eväitä esiopetuksen opetussuunnitelman laatijoille. Opetushallitus 2001.
  • Högström, Barbro – Saloranta, Outi (toim.): Esiopetus tavoitteellisen oppimispolun alkuna. Opetushallitus 2001.
  • Vitikka, Erja – Saloranta-Eriksson, Outi (toim.): Uudistuva perusopetus. Näkökulmia opetuksen ja opetussuunnitelman kehittämiseen. Opetushallitus 2004.
  • Ikonen, Kristiina (toim.): Maahanmuuttajaoppilaiden opetus perusopetuksessa –opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön. Opetushallitus 2005.
  • Peltonen, Heidi (toim.): Opiskelun tuki esi- ja perusopetuksessa. Opetushallitus 2005.