Tukiopetus oppilaan omalla äidinkielellä

Perusopetuslain 16 §:n mukaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta. Tämä koskee myös maahanmuuttajaoppilaita. Tukiopetusta voidaan antaa suomen kielellä mutta myös oppilaan omalla äidinkielellä. Opetusta toteutetaan joko ennen kuin aines opetetaan suomeksi, samanaikaisopetuksena tai sen jälkeen.

Opetuksen järjestäjän on lisäksi mahdollista hakea Opetushallitukselta maahanmuuttajien tukiopetukseen tarkoitettua erillistä valtionavustusta. Tähän maahanmuuttajien tukiopetukseen ovat tällä hetkellä oikeutettuja ne oppilaat, joiden maahantulosta on kulunut enintään neljä vuotta.