Waxbarashada luuqadda hooyo ee dadka waddanka u soo guurey

Qiimaha luuqadda hooyo

Ilmo waliba xaq buu u leeyahay luuqadiisa hooyo iyo dhaqankiisa. Luuqadda hooyo waa luuqadda uu ardaygu ku fekero dareenkiisana ku muujiyo, waana qayb ka mid ah samayasanka jinsiyadda ardayga. Luuqadda hooyo waa qalabka looadeegsado xafidaadda iyo sii gudbinta dhaqanka. Markuu ardaygu luuqaddiisa hooyo si fiican u yaqaanno, waxay ka taageereysaa inuu wax isweydaarsi la yeesho bulshada ay isku luuqadda yihiin. Luuqadda hooyo nolol maalmeedka caadiga ah waxaa loogu baahan yahay, si xiriir wadahadal ay u yeeshaan xubnaha qoysku iyo saaxiibaduba, iyo si xiriir loola yeelan karo qaraabada iyo saaxiibada meelaha kale ku nool.

Markuu qofka dhallinyarada ah ee soo qaangaarayaa in ku filan ka yaqaanno luuqadiisa hooyo, waxaa u suuroobeysa inuu ka qaybqaato arrimaha nolosha bulshada, fulinta arrimaha offishalka ah ama ka qaybqaadashada adeegyada dhaqanka iyo hidaha ee waddankii uu ka soo tegey. 

Aqoonta luuqadaada hooyo waxay kaa caawinaysaa, inaad la socon karto wararka warfaafinta ee dhinacyada kala duwan ee adduunka.
    
Markuu ardaygu ogaado fikradaha ay qabaan dhinacyada kala duwan, waxaa u suuroobeysa inuu arrimaha jira dhinacyo cusub ka fiiriyo, taas oo keeneysa in habka fekerka ee ardaygu horumar yeesho.
     
Ardayga waxaa suuragal u noqonaysa inuu barto fahmidda noocyada badan ee arrimuhu noqon karaan, isla markaasna uu noocyadaas kala duwan ee arrimuhu noqon karaan fikradiisa ka qaato. 

Shaqaalaha iskuulku waa inuu ardayga waalidkiisa siiyaan warar ku filan oo ku saabsan qiimaha luuqadda hooyo leedahay iyo saameynteeda, sidoo kale shaqaaluhu waa inuu waalidka u sheegaa arrimaha la xiriira hadba heerka ay ardayga luuqadiisa iyo waxbarashadiisu marayaan. Waxaa wanaagsan in ardayga waxbarashadiisa luuqadda hooyo si wadashaqayn leh waalidka loola qorsheeyo, si wadajir ahna looga warhayo hadba heerka ay horumarka luuqadda hooyo marayso. Ilaalinta iyo horumarinta aqoonta luuqadda hooyo waxay ardayga ka caawiyaan barashada luuqadda Finnishka. Haddii horumarka luuqadda hooyo ee ardaygu istaago, waxaa dhici karta in muddo ka dib ardaygu aanu luuqadiisa hooyo iyo luuqadda Finnishka midkoodna si fiican u aqoon.

Cilmibaarisyo la sameeyey ayaa waxay caddaynayaan, in markuu qofku leeyahay laba luuqadood ay u fududaanayso barashada luuqadaha ajnebiga ah. Markuu qofku leeyahay laba luuqadood oo uu si fiican u yaqaanno hab fekerkiisu waa mid wax soosaar leh oo debecsan, taasina waxay ardayga ka taagereysaa inuu si fiican u barto erayada iyo fikradaha maadooyinka kale, waxaana kordhaya fursadaha ardayga u suuragelinaya inuu si buuxda u barto maadooyinka waxbarashada aasaasiga ah oo dhan.