Hindamine ja tunnistused

Hindamine õpingute ajal

Õpilase keeleoskuse hindamisel tuleb arvesse võtta mitmeid asjaolusid: kui kaua ta on oma kodumaal elanud, kas ta on saanud emakeele õpet või mitte, kas tal on võimalus kuulda ja kasutada Soomes oma emakeelt ehk teiste sõnadega kas õpilane elab piirkonnas, kus on olemas omakeelne kogukond ja nii edasi.  

Lõpphindamine

Immigrantide emakeele õppe alustes on ära toodud hea keeleoskuse kirjeldus, mis saavutatakse põhiõppe lõpuks. Lõpphindamise ülesandeks on määrata kindlaks õpilase keeleoskuse tase võrreldes eelnimetatud kirjeldusega. Õpilase hea keeleoskuse kirjeldus on ühine aluspõhi valdade ja koolide erinevate keelte õppekavadele, kus tuleb arvesse võtta erinevate keelte eriomadused.

Tunnistus

Vastavalt uutele õpetuse põhimõtetele saab õpilane õppeaasta lõpul eraldi tunnistuse immigrantidele mõeldud emakeele tundides osalemise kohta. Ka lõpphindamise kohta antakse alates 2006/2007 õppeaastast eraldi tunnistus. Antud hinne ei mõjuta õpilase keskmist hinnet. Tunnistusele kantakse tunnistuse nimetus, õppetöö korraldaja, kooli ja õpilase nimi, õpilase isikukood, tunnistuse väljaandmiskuupäev ja allkiri, õpetatud keel ning õppemaht, sõnaline hinnang või numbriline hinne vastavalt sellele kuidas õppetöö korraldaja on otsustanud.