Omakeelne õpe

Osa õppest võib Põhikooliseaduse (Perusopetuslaki) § 10 alusel toimuda muus kui eelpool mainitud õpilase oma keeles, kui see ei ohusta õpilase võimalusi õpetust jälgida. Samuti on lubatud eraldi õpperühmas või koolis õpetamine peamiselt või täielikult muus kui lõikes 1 mainitud keeles.

Omakeelse õppe abil võib selgitada ja süvendada õpitava teema keskset sisu, käsitledes seda õpilase kogemusalasse  kuuluvate nähtuste kaudu.