Immigrantide emakeele õppest ja õppetöö korraldamisest

Immigrantide emakeele õpe kujutab endast põhikoolis antavat täiendavat õpet. Tegemist ei ole Põhikooliseaduse (Perusopetuslaki) §-le 12 vastava õppega, vaid emakeelt õpetatakse spetsiaalse riikliku toetuse abil. Igal aastal saadetakse valdadesse spetsiaalset riiklikku toetust ja selle taotlemist puudutav teatis. Samuti leiab selle EDU.fis olevalt immigrantide koolituse kodulehelt. 

Emakeele õpetamise abil on võimalik toetada õpilase isiksuse arengut ning õpilasel on õppetundide käigus võimalik tunda ühtekuuluvust oma kultuurigrupiga. Ta saab informatsiooni oma kultuuri kesksete küsimuste kohta. Oma kultuuri säilitamine tugevdab õpilase identiteeti ja vaimset tasakaalu.  Oma kultuuritausta tundmise ja väärtustamise kaudu on kergem õppida väärtustama ka teisi kultuure.  Emakeele õpe toob õpilase ellu tasakaalu, sest see loob silla õpilase enda kultuuri ja Soome kultuuri vahele. Oma emakeele õpe aitab parimal võimalikul moel kaasa õpilase multikultuursele arengule ja Soome ühiskonda lõimumisele. Tulevases tööelus läheb samuti aina rohkem vaja keeleoskajatest töötajaid.

Noorel on põhimõtteliselt võimalik jätkata emakeele õpinguid ka peale põhikooli gümnaasiumis või kutseõppeasutuses.