Statistika

2004. aasta sügisel organiseeriti immigrantide emakeele õpet 45-s erinevas keeles kokku 10 480 õpilasele 74-s vallas.

Immigrantide emakeele õpetuse tunnid organiseeritakse valdades erinevalt nii koolipäeva jooksul kui ka väljaspool koolitunde. Õpet teostatakse üldjuhul spetsiaalse riikliku toetuse najal.

Kuigi õppetöö korraldamine on vabatahtlik, tahavad vallad üldjuhul õpet organiseerida.

Vallad teevad ka omavahel koostööd, et võimaldada oma õpilastele organiseeritud emakeele õpet.

Haridusameti poolt tehtud aruande põhjal on õpetuse mitteorganiseerimise suurimaks põhjuseks õpetajate puudumine.