Tugiõpe õpilase oma emakeeles

Põhikooliseaduse (Perusopetuslaki) § 16 alusel tuleb anda õpingutes ajutiselt mahajäänutele või muidu spetsiaalset tuge vajavatele tugiõpet. See puudutab ka immigrantidest õpilasi. Tugiõpet võib anda soome keeles, kuid ka õpilase omas emakeeles. Õpe viiakse läbi kas enne, kui ainet soome keeles õpetatakse, samaaegse õppena või peale seda. 

Õppetöö korraldajal on võimalik taotleda täiendavalt Haridusametist immigrantide tugiõppeks mõeldud eraldi riiklikku toetust. Käesoleval ajal on õigus saada sellist immigrantide tugiõpet nendel õpilastel, kelle immigreerumisest on möödunud maksimaalselt neli aastat.