Kurdi ja persia

Kurdi

Biologian, maantiedon ja historian sanasto: suomi -kurdi
Opetushallitus, Helsinki 1994 (173 s., 30 cm)

Matematiikan sanasto, suomi-kurdi-suomi
Opetushallitus, Helsinki 1996 (30 s.)

Suomea suomeksi 1, suomi-kurdi (sorani) –sanasto: ferhengoki finlendi-kurdi
Olli Nuutinen, Hiwa Khalid
Painatuskeskus, Helsinki 1994 (24 s., 25 cm)

Terveyssanasto, terveysavain: sanastoa terveydenhoitohenkilöstölle ja terveydenhoito-ohjeita pakolaisille, kurdi (sorani)
Sosiaali- ja terveysministeriö, pakolaistoimisto, Helsinki 1993 (25 lehteä, kuv., 30 cm)

Yleisavain: ulkomaalaisen ensisanasto, suomi-kurdi (sorani)
Tarja Hyttinen, Riitta Päivinen, Irmeli Tuomarla
Kääntäneet: Sherko Botani, Zana Ali
Sosiaali- ja terveysministeriö, pakolaistoimisto, Helsinki - 2.painos 1992 (37 s., 18 cm)

Persia

Biologian, maantiedon ja historian sanasto: suomi-persia
Opetushallitus, Helsinki - uudistettu painos 1994 (113 s., 30 cm)

Matematiikan sanasto: suomi-persia (farsi)-suomi
Opetushallitus, Helsinki 1997

Suomi-persia ja persia-suomi sanakirja (Selkänimekkeessä: Suomi-persia-suomi suursanakirja)
Hossein Vazvan, Hassan (Behrooz) Vazvan, Simin Vazvan
Hossein Vazvan, Simin Vazvan, Hassan Vazvan, Espoo, 1990 (910/399 s., kuv., 21 cm)

Suomea suomeksi 1, suomi-farsi –sanasto
Olli Nuutinen, Käännös: Hooshang Issabeigloo, Rauha Helli
VAPK-kustannus, Helsinki 1991, 2. muuttamaton painos 1993 (27 s., 25 cm)

Suomea suomeksi 2, suomi-farsi –sanasto
Olli Nuutinen, VAPK-kustannus Opetushallitus 1992 (41 s., 25 cm)

Terveyssanasto, terveysavain: sanastoa terveydenhoitohenkilöstölle ja terveydenhoito-ohjeita pakolaisille, persia
Sosiaali- ja terveysministeriö, pakolaistoimisto, Helsinki 1993 (25 lehteä, kuv., 30 cm)

Yleisavain: ulkomaalaisen ensisanasto, suomi-persia
Tarja Hyttinen, Riitta Päivinen, Irmeli Tuomarla
Käännös: Siamak Naghian
Sosiaali- ja terveysministeriö, pakolaistoimisto, Helsinki 1992 (37 s., 18 cm)