Ammatillinen peruskoulutus ja valmistava koulutus

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa olennainen osa kielellisiä opintoja on Suomi toisena kielenä -opintokokonaisuus. Suomen kielen valmiuksien tavoitteena on toiminnallinen kielitaito, toisaalta suullinen kielitaito, mutta myös kirjoitetun kielen rakenteiden, yleissanaston ja ilmaisumahdollisuuksien tunteminen. Vahvistetuissa opetussuunnitelman perusteissa on tarkat tavoitteet ja keskeiset sisällöt Suomi toisena kielenä -opetukselle. Tavoitteena on, että opiskelijat saavuttavat sellaisen suomen kielen taidon, että pystyvät aloittamaan tutkintotavoitteisen  ammatillisen koulutuksen.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa äidinkielen opinnoissa maahanmuuttajat voivat opiskella suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaisesti ja heidät arvioidaan sen kriteerien perusteella. Suomi toisena kielenä opetusta järjestetään joskus erillisessä opetusryhmässä tai tukiopetuksen turvin. Tavallisesti opiskelijat osallistuvat äidinkielen tunneille muiden opiskelijoiden kanssa ja saavat eri tavoitteiden mukaisia tehtäviä. Ammatillisiin oppilaitoksiin on palkattu erityisiä suomi toisena kielenä -opettajia, vuonna 2001 heitä työskenteli 15 oppilaitoksessa. Suomi toisena kielenä -opetuksen tavoitteet on opetussuunnitelman perusteissa (kaikissa tutkinnoissa) selostettu omana kohtanaan. Samoin arviointikriteerit tyydyttävän suorituksen tasolle on mainittu.