Erilaisia taustoja, erilaisia tarpeita

Maahanmuuttajat ovat keskenään hyvin erilaisia oppijoita. Heidän taustansa vaihtelevat sekä toisiinsa että muihin oppilaisiin verrattuna. He voivat olla Suomessa syntyneitä tai vain lyhyen aikaa Suomessa asuneita. He ovat voineet käydä koulua Suomessa tai opiskella jo lähtömaassaan. Toisaalta monien koulunkäynti on saattanut jäädä vähäiseksi. Oppimis- ja tiedonkäsitys, opetuksen tavoitteet ja menetelmät ovat saattaneet lähtömaassa erota huomattavasti suomalaisista. Oppilaiden äidinkielen ja opetuskielen hallinta sekä heidän näissä kielissä saamansa opetus vaihtelevat. Suomen kielen oppimisen edistymisessä on ratkaiseva vaikutus kielenoppijan todellisilla kielenoppimismahdollisuuksilla ja itselleen asetetuilla tavoitteilla sekä häneen kohdistetuilla kielitaitovaatimuksilla. Onnistuneen suomen kielen omaksumisen edellytyksenä on myös se, että oppilas hallitsee äidinkielensä hyvin.