Opettajankoulutus

Suomi toisena kielenä opettajien pätevyysvaatimukset ovat samat kuin muidenkin aineenopettajien. Heidän kelpoisuutensa määräytyy aina tehtävän perusteella.

Suomi toisena ja vieraana kielenä –opettajankoulutusta on järjestetty lukuvuodesta 1994-1995 lähtien Jyväskylän ja Helsingin yliopistoissa. Opettajakoulutuksen kehittämistyötä tehdään jatkuvasti. Suomi toisena kielenä –opettajien koulutuksen kehittämismahdollisuuksista Helsingin yliopistossa on Helsingin yliopiston suomen kielen laitos julkaissut raportin vuonna 2000: Taija Nieminen, Suomi toisena kielenä –opettajien koulutuksen kehittäminen Helsingin yliopistossa.