Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen.

Suomi toisena kielenä -ainetyöryhmä (Eija Aalto, Jan Hellgren, Pirjo Immonen-Oikkonen, Johanna Järvinen, Kirsi Kaarisola, Jyrki Kalliokoski, Hanna Kotilainen, Leena Nissilä, Katriina Rapatti, Kaisa Tukia) on valmistanut tukimateriaalia uusien opetussuunnitelman perusteiden käyttöönoton ja opetuksen tueksi seuraavista teemoista:

  • Koulun monikielisyydestä
  • Opetusjärjestelyistä
  • Ymmärtämistaidot ja niiden kehittäminen
  • Kielitaidon kehittymisen kuvaus
  • Tekstilajin rooli kielenopetuksessa
  • Tekstistä kielen rakenteisiin ja ilmiöihin
  • Kirjallisuuden opetuksesta

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän tukimateriaalit löydät kokonaisuudessaan osiosta Äidinkieli ja kirjallisuus, jossa kannattaa lisäksi tutustua myös muiden Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimäärien tukimateriaaleihin.

Ops 2016 -logoOpetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen. Suomi toisena kielenä -ainetyöryhmä on valmistanut tukimateriaalia uusien opetussuunnitelman perusteiden käyttöönoton ja opetuksen tueksi.