Ylioppilaskoe ja opiskelijavalinta

Ylioppilastutkintoon kuuluva äidinkielen koe voi olla oppimäärään suomi tai ruotsi toisena kielenä perustuva koe, jos kokelaan oma äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame tai jos kokelas on viittomakieltä äidinkielenään tai ensikielenään käyttävä (Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä 672/2005, 2, 6 §). Osallistumisoikeutta suomi toisena kielenä -kokeeseen ei tarvitse hakea ylioppilastutkintolautakunnalta. Ylioppilastutkintolautakunta tarkistaa väestörekisteristä kokelaan äidinkielen. Jos se on väestörekisterissä suomi mutta todellinen äidinkieli on jokin muu, kokelas, hänen huoltajansa tai lukion rehtori voi lähettää lautakunnalle tarkentavan selvityksen tai hakemuksen asian huomioimiseksi.

Suomi toisena kielenä -koe korvaa äidinkielen kokeen ja on näin ollen aina ylioppilastutkinnon pakollinen koe. Ylioppilastutkinnon hyväksytty suorittaminen antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Monissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suomi toisena kielenä -koe pisteytetään samoin kuin äidinkielen koe, mutta korkeakoulukohtaiset valintaperusteet on aina syytä tarkistaa.