Monikulttuurinen koulu

Monikulttuurista koulua voidaan ajatella paikkana, jossa opiskelee eri etnisiä ryhmiä edustavia oppilaita. Mutta myös "tavallisessa" suomalaisessa koulussa on monia kulttuureja. Suomalaiset oppilaat edustavat erilaisia sukupuoli-, alue- ja nuorisokulttuureja.

Näissä artikkeleissa tarkastellaan eri kulttuureista tulevien henkilöiden välistä viestintää nimenomaan siitä näkökulmasta, kun toinen viestijä on muuttanut Suomeen jostakin toisesta maasta.