Kulttuurien kohtaaminen

Kulttuurit eivät kohtaa juhlapuheissa, vaan ihmisten arjen pienissä ja suurissa tapahtumissa, kuten ne ovat tehneet jo vuosituhansia. Joskus kohtaamiset ovat dramaattisia ja ennalta arvaamattomia, joskus niiden tiedetään olevan tulossa ja niihin voidaan valmistautua. Ei kuitenkaan ole olemassa mitään ohjenuoraa tai käyttäytymiskaavaa, jota seuraamalla asia hoituisi sutjakkaasti, ilman suurimpia ponnistuksia. Kenties tärkein apuneuvo kohtaamistilanteessa on avoin, aktiivisesti läsnä oleva mieli sekä taito kuunnella toisen viestiä, olipa se sitten ilmaistu sanoin, elein, katsein tai muuten.

Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa kumpikin osapuoli sekä antaa että saa jotakin. Näin tapahtuu tasavertainen kohtaaminen, jossa kumpikin osallistuja ymmärtää ja oppii pikkuhiljaa kunnioittamaan toistaan. Kulttuurien kohtaaminen ei ole sitä, että meidän pitäisi muuttua toisen osapuolen kaltaiseksi; voimme hyvin pysyä omana itsenämme, samoin kuin kohtaamisen toinenkin osapuoli. Oppiminen elämään "maassa maan tavalla" ei tarkoita sitä, että Suomeen tulevien maahanmuuttajien olisi muututtava suomalaisiksi tuohivirsunkuluttajiksi niin pian kuin mahdollista. Vuosien varrella tulokkaat oppivat kielemme ja tapamme, mutta heillä on oikeus myös omaan kulttuuriinsa. Heidän pakottamisensa omaksumaan liian nopeasti meidän tapamme ja luopumaan omistaan, vaikeuttaa heidän sopeutumisprosessiaan. Jokaisella meillä on oikeus omaan äidinkieleen, uskontoon ja kulttuuriin ja niitä kunnioittamalla sopeutuminen uuteen elinympäristöön ja ihmisiin sujuu pidemmän päälle vaivattomimmin.

Opettajat ovat kulttuurien kohtaamisessa ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Heidän toiminnastaan riippuu paljolti, miten maahanmuuttajalapset ja nuoret kotoutuvat keskuuteemme ja tuovat oman panoksensa maamme hyväksi. Samalla opettajilla on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua hyvinkin kaukaisiin kulttuureihin, mahdollisuus avartaa maailmankuvaansa ja päästä osallisiksi elämää rikastuttavasta kulttuurien kohtaamisen prosessista.

Teksti: Leena Haapaniemi / Kuvat: Sininen verstas, Helsingin kaupunki