Aina ei voi onnistua - konflikteja on aina

Joskus, vaikka kuinka ponnistelee ja tekee parhaansa, syntyy tilanteita, jotka ovat epämiellyttäviä ja vaikeita, jopa ratkaisemattomalta tuntuvia konflikteja. Kukaan ei kuitenkaan voi onnistua aina, se on täysin ymmärrettävää ja hyväksyttävää. Ihmisten elämä, samaan kulttuuriinkin kuuluvien keskuudessa, on jatkuvasti täynnä erilaisia konflikteja. Niiden kanssa meidän on elettävä joka päivä, vaikka se ei olekaan miellyttävää. Eri kulttuureista lähtöisin olevien ihmisten välillä jännitteitä ja konflikteja syntyy useammin, monesti väärinkäsitysten, tietämättömyyden, vahingon, vaikean elämäntilanteen, "huonon päivän" tai tuhannen muun syyn seurauksena. Ei niitä aina voi ehkäistä ennaltakaan.

Opettajan ei kuitenkaan pidä aiheettomasti syyttää niistä itseään, vaan pyrittävä ratkaisemaan niitä parhaan kykynsä mukaan pelkäämättä pyytää apua toisilta – työtovereiltaan, oppilaitten vanhemmilta, heidän yhdistyksiltään tai kyseistä kulttuuria tuntevilta henkilöiltä. Usein neutraali välittäjä onnistuu löytämään ratkaisun konfliktiin. Mikäli se ei kuitenkaan onnistu, on vain jatkettava eteenpäin. Joskus konfliktit selviävät ajan mukana, joskus eivät.

Leena Haapaniemi / Kuva: Sininen verstas, Helsingin kaupunki