Neuvottelemalla ratkaisuun

Kulttuurien kohtaaminen on pitkä ja mutkikas prosessi, joka vaatii kärsivällisyyttä, aikaa ja jaksamista, jota meillä ei aina ole. Opettajat eivät kuitenkaan ole tilanteessa yksin, vaan he voivat turvautua oppilaittensa vanhempien apuun. Joskus yhteydenotto maahanmuuttajavanhempiin tuntuu vaikealta; ei kenties ole riittävää yhteistä kielitaitoa tai aikaa ei tunnu löytyvän muilta tehtäviltä tai muuten jännittää. Yleensä maahanmuuttajavanhemmat suhtautuvat lastensa koulunkäyntiin myönteisesti, auttaahan se sekä lapsia paremman elämän alkuun että koko perhettä sen Suomeen sopeutumisessa. Jos yhteydenotto tuntuu opettajasta vaikealta, on hyvä ajatella, että vanhempia tilanne saattaa jännittää vieläkin enemmän. Heidän kutsumisensa tutustumaan koulun vanhempainiltoihin, tai jos se tuntuu vaikealta, erikseen juttelemaan oppilaan ja koulun asioista mahdollisimman pian lapsen koulunkäynnin alkamisen jälkeen voi estää ennakolta väärinymmärrysten tai konfliktitilanteiden syntyä. Erityisissä kysymyksissä, jossa oppilaan kulttuurin tavat ovat hyvin erilaisia kuin koulun tavanomaiset normit, on hyvä neuvotella vanhempien kanssa mielellään etukäteen, pragmaattisesti tietyistä pelisäännöistä, joista molemmat osapuolet voivat olla yksimielisiä. Tällaisia kysymyksiä voivat olla tiettyihin ruokiin, terveydenhoitoon, pukeutumiseen, liikuntaan, uskonnollisiin juhlapäiviin, taideaineisiin ja oman äidinkielen ja uskonnon tunteihin liittyvät asiat.

Kaikenlainen ihonväriin, uskontoon tai etniseen ryhmään liittyvä syrjintä on erityinen asia, josta on syytä vakavasti neuvotella heti alkuun sekä kaikkien opettajien, oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa. Sellaista ei pidä hyväksyä missään muodossa. Mikäli sitä kuitenkin ilmenee, siihen olisi puututtava heti ja yritettävä neuvottelemalla ja keskustelemalla siihen osallistuvien kanssa saatava se loppumaan.

Leena Haapaniemi / Kuva: Sininen verstas, Helsingin kaupunki