Aika kulkee eri rytmissä

Aikakäsitysten erilaisuus ilmenee mm. täsmällisyydessä, aikataulujen pitävyydessä ja suhtautumisessa tapaamisiin. Yksiaikaisissa (monokroninen) kulttuureissa (esim. Pohjois-Euroopassa) edetään etukäteissuunnitelman mukaisesti ja suoritetaan yksi asia kerrallaan loppuun. Ihmiset ovat enemmän tehtävä- kuin henkilökeskeisiä. Aika on lineaarista, sitä voidaan kontrolloida tai tuhlata.

Moniaikaisissa (polykroninen) kulttuureissa (esim. Etelä-Euroopassa, Lähi-Idässä) hoidetaan luontevasti useita asioita ja henkilöitä samanaikaisesti. Aika on syklistä ja uudistuvaa, ja se on ihmisen kontrollin ulkopuolella. Sambiassa linja-auto lähtee sitten, kun se on aivan täynnä, ei suinkaan kello kaksi tai neljä.

Mervi Pöysä