Kulttuurit törmäävät

Hei nuori mies, ota jalkasi pois pulpetilta”, sanoin koulumme amerikkalaiselle vaihto-oppilaalle. Rento jenkkityyli ei oikein sovi suomalaiseen koululuokkaan, vai kuinka?

Kulttuurilla tarkoitetaan mm. tietyn ihmisryhmän tapaa elää ja käyttäytyä, ja kulttuuritausta heijastuu viestinnässä. Kulttuuri ilmenee ihmisten elämässä ja toiminnassa monin eri tavoin. Tätä kuvaa kulttuurista usein käytetty jäävuorimetafora. Samoin kuin jäävuoresta, kulttuuristakin on näkyvissä vain murto-osa: ruoka, kieli, vaatetus tai käytöstavat, jotka ovat nopeasti havaittavissa ja suhteellisen helposti opittavissa. Suurin osa kulttuurista on kuitenkin pinnan alla näkymättömissä, esim. viestintätyyli, arvot, normit ja uskomukset. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia kulttuurien ja siten ihmisten välisessä viestinnässä.

Maahanmuuttaja kokee uuteen kulttuuriin sopeutumisessa erilaisia vaiheita. Tutkija David Kealeyn mukaan alun ”kuherruskuukautta” tai ”turistivaihetta” voi seurata masennusvaihe arkipäivän ongelmineen. Vähitellen ihminen alkaa sopeutua, tulee hyväksytyksi ja löytää paikkansa uudessa yhteisössä. Uuteen kulttuuriin sopeutuminen voi aiheuttaa myös suoranaisen kulttuurishokin.

Mervi Pöysä