Monikulttuurisuus koulussa

Snellmanilainen koulu loi suomalaista kansakuntaa maan itsenäistymis- pyrkimyksille tarkoituksenmukaisesta yksi mieli, yksi kieli -lähtökohdasta. Voisiko koululaitoksella olla tärkeä sija myös monikulttuurisen Suomen rakentajana? Kykeneekö 2000-luvun koulu vastaamaan monikulttuuristuvan yhteiskunnan monta mieltä, monta kieltä -haasteeseen?

Tutkijat Anne-Mari Keskisalo (Nuorisotutkimusverkosto), Kaija Matinheikki-Kokko (Jyväskylän yliopisto), Pirkko Pitkänen (Joensuun yliopiston Karelia-instituutti) sekä Mirja-Tytti Talib (Helsingin Yliopisto) pohtivat näillä sivuilla monikulttuurisen koulun haasteita.

Heille kaikille esitettiin samat kysymykset:

  1. Miten määrittelisit  monikulttuurisen koulun? Miten se poikkeaisi tavallisesta suomalaisesta koulusta? Millainen olisi monikulttuurisen koulun ideaali?
  2. Onko suomalaisissa kouluissa ja koulusysteemissä jo sellaisia asioita, joiden takia koulu olisi helppo muuttaa monikulttuurisiksi?
  3. Mitkä ovat suomalaisen koulun suurimmat esteet tiellä monikulttuurisuuteen?
  4. Miksi koulusta pitäisi tulla monikulttuurinen?
  5. Mitä taitoja ja ominaisuuksia monikulttuurisen koulun opettajalta mielestäsi vaaditaan? Mitä hänen tarvitsisi opetuksessaan ottaa huomioon jotta opetus voisi olla monikulttuurista?
  6. Millainen olisi monikulttuurisen koulun oppilas? 
Teksti ja kuvat: Annu Kekäläinen