Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä

Kouluyhteisöjen monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma yleissivistävässä koulutuksessa 

Kehittämistoiminnan tarkoituksena on tukea kansallisissa opetussuunnitelman perusteissa kuvatun opetuksen arvopohjan toteutumista, kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämistä ja niiden vakiinnuttamista.

Tavoitteen toteuttamiseksi kunnat/koulut laativat monikulttuurisuustaitojen kehittämissuunnitelman, jonka toimenpiteet vakiinnutetaan osaksi koulun arkea.

Vuodesta 2007 alkaen toiminnassa on ollut mukana 49 kuntaa, jotka ovat saaneet valtionavustusta kuntakohtaisen monikulttuurisuussuunnitelman laatimiseen ja vakiinnuttamiseen.

Toiminnan kohderyhmät ovat (opetustoimen alainen) esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus sekä erityisesti nivelvaiheet esiopetuksesta perusopetukseen sekä perusopetuksesta  lukiokoulutukseen.

Kuva: H.Piirainen, 2006

Ajankohtaista monikulttuurisuustaitojen kehittämisessä kouluyhteisössä

Vantaan kaupungin tuottamia videoita: Aapiskukko kutsuu ja Kun lapsi tarvitsee enemmän tukea

Vantaan kaupunki on tuottanut MOKU-hankkeessa videoita, joissa esitellään koulunkäyntiä ja kerrotaan erityisopetuksesta viidella eri kielellä. Elokuvat ovat saatavilla dvd-muodossa ja niitä voi katsoa myös verkossa.  

Pienten kielireppu - arviointimateriaalia kielitaidon kehittymisen seurantaan

Espoon suomenkielisen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen "Pienten kielireppu - tasolta toiselle" -yhteishankkeessa on laadittu arviointimateriaalia kielitaidon kehittymisen seurantaan.

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Opetushallituksessa 18.9.2009 pidetyn MOKU-työryhmän kokouksen materiaalit nyt verkossa.