Arviointi

Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -kehittämistoiminnan arvioinnista vastaa NetEffect Oy.

Täydennyskoulutuksen ensimmäinen palautekysely(pdf, elokuu 2008)
Kuntien kehittämissuunnitelmien dokumenttianalyysi(pdf, elokuu 2008)