Materiaaleja

Oman äidinkielen merkitys ja toisen kielen oppiminen - Opetushallituksen esitteen Oma kieli – oma mieli -tiivistelmän kieliversiot pdf-tiedostoina
albania | arabia | bosnia | dari | englanti | kiina | kurdi | pashtu | persia | saksa | somali | venäjä | viro
Turun kaupunki

Suomi toisena kielenä -opetus – tiivistelmän kieliversiot pdf-tiedostoina
albania | arabia | bosnia | dari | englanti | kiina | kurdi | pashtu | persia | saksa | somali | venäjä (doc) | viro
Turun kaupunki

Iltalukion iltapalat (pdf)
Turun iltalukion tuottama keittokirja, josta löytyy eri ruokakulttuureihin liittyviä reseptejä.

Unelmat todeksi – erikielisiä esitteitä lukiokoulutuksesta pdf-tiedostoina
suomi | viro | venäjä
Turun kaupunki

Maahanmuuttajien äidinkielen opetus – opetusmateriaalia, lomakkeita eri kielillä jne.

Pienten kielireppu - tasolta toiselle
Espoon suomenkielisen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen laatimaa arviointimateriaalia kielitaidon kehittymisen seurantaan
Tuotettu Opetushallituksen Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -hankerahoituksen avulla

ESKO-tehtävät - esiopetuksesta kouluun
ESKO-infosivu ja -lomake eri kielillä (pdf): albania | arabia | bosnia | englanti | kurdi | ruotsi | somali | venäjä | vietnam | viro
Tehtäväpaketti suomeksi (pdf)
Turun kaupunki

Matroskinin työkalupakki (pdf)
Välineitä monikulttuurisuuskasvatukseen
Joensuun MOKU-hanke

Suosituksia maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettajille ja opinto-ohjaajille vieraiden kielten näkökulmasta (pdf)
Helsingin kaupunki, opetusvirasto

Opas vanhemmille – maahanmuuttajataustaisille perheille kodin ja koulun välisen yhteistyön työkaluksi ja vanhemmuuden tukemiseksi (suomen,- somalin,- viron- ja venäjänkielinen)
Vantaan kaupunki

Monikulttuurisuus yläkoulun kirjallisuuden opetuksen toistuvana teemana (pdf)
Lahden kaupunki

POLKU - Askeleet suunniteluun & menetelmäopas (pdf)
POLKU on kulttuurikasvatusohjelma. Toiminta on suunniteltu 1–16-vuotiaille koulujen ja varhaiskasvatuksen kautta saavutettavaksi. Opas on tarkoitettu kulttuurikasvatuksen suunnittelijoille, kunnan esimiehille ja asiantuntijoille sekä kasvattajille ja lapsille yhteiseksi työkirjaksi. Oppaan avulla voitte hahmotella yhdessä oman POLKUNNE alun, sisällön ja vuosittaisen toiminnan.
Salon kaupungin julkaisemna oppaan kehittämistä on tuettu myös Opetushallituksen oppimiympäristö- ja MOKU-hankerahoituksella

Videoita

Monikulttuuriset videot viidella eri kielellä
- Aapiskukko kutsuu, tervetuloa ensimmäiselle luokalle! (24 min)
- Kun lapsi tarvitsee enemmän tukea (24 min)
Vantaan kaupunki

Iloista suomen kielen oppimista
Video perusopetukseen valmistavasta opetuksesta
Vaasan MOKU-hanke

Kajaani multicultural learning
Tietoa perusopetuksesta kahdeksalla kielellä videoiden muodossa
Kajaanin MOKU-hanke

Lomakkeita

Infektio-ohje
arabia (pdf) | englanti (pdf) | somali (pdf) | suomi (doc)
Tampereen kaupunki

Keskustelukutsu
somali (pdf) | suomi-venäjä (pdf)
Tampereen kaupunki

Kielikompassi on tarkoitettu oman äidinkielen käytön kartoittamiseen alkuopetuksen luokilla (pdf)
Espoon kaupunki

Kouluterveydenhuolto (kaikki kieliversiot sisältävät myös suomenkielisen tekstin)
arabia (pdf) | persia (pdf) | somali (pdf) | venäjä (pdf)
Tampereen kaupunki

Käyttäytymisilmoitus kotiin
albania (doc) | arabia (doc) | englanti (doc) | espanja (doc) | kurdi (doc) | persia (pdf) | ranska (doc) | ruotsi (doc) | saksa (pdf) | somali (rtf) | suomi (doc) | venäjä (pdf)
Vaasan kaupunki

Lapsen kielenkehityksen havainnointilomake (doc)
Vaasan kaupunki

Oppimissuunnitelma: soveltuu alkuopetukseen sekä maahanmuuttajille että suomenkieliselle (pdf)
Espoon kaupunki

Poissaoloilmoitus (suomi-venäjä, pdf)
Tampereen kaupunki

Rangaistusilmoitus
somali (pdf) | suomi-venäjä (pdf)
Tampereen kaupunki

Taitoprofiili: 1. luokan oppilaan edistymisen seuranta (pdf)
Espoon kaupunki

Taitoprofiili esiluokan oppilaan edistymisen seuranta (pdf)
Espoon kaupunki

Todistuspohjia (Porvoon MOKU-hanke)

1. luokka (rtf) | 3. luokka (rtf) | 4. luokka (rtf) | 5. luokka (rtf) | 6. luokka (rtf)
Perusopetukseen valmistava opetus 1. ja 2. luokka (rtf)
Perusopetukseen valmistava opetus (rtf)