Osallistuvat kunnat

Kehittämistoiminnassa on ollut mukana yhteensä 52 koulutuksen järjestäjää vuodesta 2007 lähtien. Ruotsinkielisiä kuntia on viisi. Allaolevassa luettelossa on tiedot kuntien yhteyshenkilöistä ja kolme toiminnan painopistealuetta. Kunnat muodostavat kuusi alueellista verkostoa.
* merkitty kunnat, jotka aloittivat toiminnan syksyllä 2008
** merkitty kunnat, jotka aloittivat toiminnan syksyllä 2009
Muut ovat aloittaneet toiminnan vuonna 2007.

Verkosto 1 (Pääkaupunkiseutu)

Espoo, kehittämissuunnitelma
(suomenkielinen)
raija.overmark (at) espoo.fi, astrid.kauber (at) espoo.fi
1. Opetusjärjestelyt
2. Kouluyhteisöjen ja maahanmuuttajien äidinkielenopettajien yhteistyö
3. Kieltenopetuksen kehittäminen (S2, maahanmuuttajien äidinkielen opetus)

Esbo* 2008-2009
(ruotsinkielinen)
1. Ordnandet av invandrarundervisiningen
2. Främjandet av tolerans och gofa etniska förhållanden
3. Främjandet av olika språk- och kulturgruppens inlärningsmöjligheter

Helsinki, kehittämissuunnitelma 2008 (pdf)
(suomenkielinen)
sari.korkalainen(at) edu.hel.fi
1. Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö
2. Nuoren identiteetin tukeminen
3. Oman äidinkielen opettajien koulutus

Helsingfors 2007-2008
(ruotsinkielinen)
heidi.kiiskinen (at) edu.hel.fi
1. Undervisningsarrangemangen för mångkulturella elever
2. Fortbildning för alla lärare
3. Svenska som andra språk

Vantaa, kehittämissuunnitelma
hanna-mari.sarlin (at) vantaa.fi
1. Pedagoginen kehittäminen
2. Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen
3. Opettajien koulutus

Verkosto 2 (Koillis-Suomen alue)

Hamina, kehittämissuunnitelma 2008 (pdf)
eeva.paivio (at) hamina.fi
1. Seudullinen yhteistyö
2. Monikullt. päivien järjestäminen
3. Verkostoituminen ja vertaistuki koulun sisällä

Kotka, kehittämissuunnitelma 2008 (pdf)
jaana.tolonen-lindberg (at) kotka.fi
1. Seudullinen yhteistyö
2. Monikullt. päivien järjestäminen
3. Verkostoituminen ja vertaistuki koulun sisällä

Miehikkälä 2007-2008
auli.hyttinen (at) miehikkala.fi
1. Seudullinen yhteistyö
2. Monikullt. päivien järjestäminen
3. Verkostoituminen ja vertaistuki koulun sisällä

Pyhtää, kehittämissuunnitelma
tiina.rosberg (at) pyhtaa.fi
1. Seudullinen yhteistyö
2. Monikullt. päivien järjestäminen
3. Verkostoituminen ja vertaistuki koulun sisällä

Virolahti 2007-2008
auli.hyttinen (at) virolahti.fi
1. Seudullinen yhteistyö
2. Monikullt. päivien järjestäminen
3. Verkostoituminen ja vertaistuki koulun sisällä

Verkosto 3 (Etelä-Suomen alue)

Hämeenlinna, kehittämissuunnitelma 2008 (pdf)
johanna.hyytia (at) hameenlinna.fi
1. Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen
2. Kielten opetus (S2- ja oma äidinkieli)
3. Maahanmuuttajaopetuksen opetusjärjestelyjen kirjaaminen

Joutseno, liittyi Lappeenrantaan v. 2009

Kirkkonummi, kehittämissuunnitelma 2008 (pdf)
liisa.laajoki(at) kirkkonummi.fi
1. Koulun ja kodin yhteistyö
2. S2-kieli koulun arjessa
3. Kulttuurien kohtaaminen

Kouvola* kehittämisuunnitelma
leena.karjalahti (at) edukouvola.fi
1. Maahanmuuttajaopetuksen järjestäminen
2. Suvaistevaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen
3. Monikulttuurisen kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen

Lahti , kehittämissuunnitelma 2008 (pdf)
pasi.salmi (at) lahti.fi
1. Opetushenkilöstön koulutus
2. Kodin ja koulun välinen yhteistyö
3. Koulujen/suuralueiden monikulttuurisuus

Lappeenranta, kehittämissuunnitelma
riitta.vehvilainen (at) lappeenranta.fi
1. Palveluverkon kehittäminen
2. Opetusjärjestelyjen kehittäminen
3. Oppilashuollon kehittäminen

Orimattila** kehittämisuunnitelma
pirkko.luokkanen (at) orimattila.fi
1. Mm-opetuksen järjestäminen
2. Oppilaan ja vanhempien vastaanotto
3. Oppimismahdollisuuksien edistäminen

Porvoo* kehittämissuunnitelma (pdf)
jari.kettunen (at) porvoo.fi, seppo.ahonen (at) porvoo.fi
1. Mm-opetuksen järjestäminen
2. Oppilaan ja vanhempien vastaanotto sekä kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen
3. Monikulttuurisen identiteetin kehittäminen ja oppimismahdollisuuksien edistäminen

Vihti ** kehittämissuunnitelma
pirjo.levaniemi (at) vihti.fi
1. Mm-opetuksen järjestäminen
2. Suvaitsevaisuuden edistäminen
3. Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen

Verkosto 4 (Länsi-Suomen alue)

Huittinen* 2008-2009
matti.kompuinen (at) huittinen.fi
1. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen oppilaan ja hänen vanhempansa vastaanottaminen
2. Suvaitsevaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden editäminen
3. Monikulttuurisen kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen

Jyväskylä, kehittämissuunnitelma 2008 (pdf)
minna.kytola (at) jkl.fi
1. Monikulttuurisen kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen
2. Vanhempien ja kouluyhteisön monikulttuurisen tietoisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen
3. Monikulttuurisen opetuksen ja tiedottamisen materiaalin tuottaminen

Kauhajoki ** kehittämisuunnitelma
kirsi.gronstrand (at) kauhajoki.fi
1. Mm-opetuksen järjestäminen
2. Oppilaan ja vanhempien vastaanotto
3. Oppimismahdollisuuksien edistäminen

Kokkola, kehittämissuunnitelma
anne.ojutkangas (at) kokkola.fi
1. Opetusjärjestelyt
2. Kieltenopetus
3. Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Oravainen /Oravais, kehittämissuunnitelma 2008 (pdf)
marianne.west (at) oravais.fi
1. Koulun ja kodin välinen yhteistyö
2. Kulttuurien kohtaaminen
3. Koulutus

Punkalaidun ** kehittämissuunnitelma (pdf)
anna-kaisa.makinen (at) punkalaidun.fi
1. Mm-opetuksen järjestäminen
2. Monikulttuurisen identiteetin kehittäminen
3. Oppimismahdollisuuksien edistäminen

Närpes* plan för utveckling
(ruotsinkielinen)
goran.smaros (at) narpes.fi
1. Ordnandet av invandrarundervisningen
2. Mottagandet av elever och föräldrar
3. Främjandet av olika språk- och kulturgruppens inlärningsmöjligheter

Raisio, kehittämissuunnitelma
seija.sorsavirta (at) raisio.fi
1. Esikouluikäisten maahanmuuttajalasten suomen kielen opetus
2. Kodin ja koulun välinen yhteistyö
3. Prosessikuvauksen laatiminen: Maahanmuuttajalapsen opintie Raisiossa

Salo* 2008-2009
leena.liusvaara (at) salo.fi
1. Maahanmuuttajaopetuksen järjestäminen
2. Oppilaan ja perheen vastaanotto
3. Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö

Tampere, kehittämissuunnitelma 2008 (pdf)
tuija.hauta-aho (at) tampere.fi
1. Yhteistyö vanhempien kanssa
2. Konsultoivien kotikielen opettajien hyödyntäminen
3. Seutukunnallinen yhteistyö

Turku* kehittämissuunnitelma
johanna.e.jarvinen (at) turku.fi
1. Maahanmuuttajaoppilaan oppimispolku
2. Pilottikoulujen monikulttuurisen opetuksen kehittäminen
3. Monikulttuuriset projektit

Uurainen* kehittämissuunnitelma
minna.puntala (at) uurainen.fi
1. Maahanmuuttajaopetuksen järjestäminen
2. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen oppilaan ja hänen vanhempiensa vastaanottaminen
3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen

Vaasa, kehittämissuunnitelma
mirjam.silven (at) vaasa.fi
1. Kodin ja koulun / päiväkodin välinen yhteistyö
2. Henkilöstön koulutus
3. Opetusjärjestelyjen kehittäminen kouluissa ja päiväkodeissa

Vörä-Maxmo ** plan för utveckling
(ruotsinkielinen)
elisabeth.karp (at) vora-maxmo.fi
1. Ordnandet av invandrarundervisningen
2. Främjandet av tolerans
3. Främjandet av inlärningsmöjligheter

Ähtäri* kehittämissuunnitelma
paivi.ahopelto (at) ahtari.fi
1. Maahanmuuttajaopetuksen järjestäminen
2. Eri kieli- ja kulttuuriryhmien oppimismahdollisuuksien editäminen
3. Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö

Verkosto 5 (Itä-Suomen alue)

Enonkoski ** kehittämissuunnitelma
kati.moilanen (at) enonkoski.fi
1. Mm-opetuksen järjestäminen
2. Oppilaan ja vanhempien vastaanotto
3. Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen

Iisalmi, kehittämissuunnitelma 2008 (pdf)
olga.geimonen (at) iisalmi.fi , jouni.maattanen (at) iisalmi.fi
1. Syrjinnän ja rasismin ehkäisy, suvaitsevaisuus ja hyvät etniset suhteet
2. Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö
3. S2-kieli koulun arjessa

Imatra ** kehittämissuunnitelma
pirjo.pankalainen (at) edusaimaa.fi
1. Oppilaan ja vanhempien vastaanotto
2. Suvaitsevaisuuden edistäminen
3. Oppimismahdollisuuksien edistäminen

Joensuu, kehittämissuunnitelma 2008 (pdf)
markku.aho (at) jns.fi
1. Syrjinnän ja rasismin ehkäisy, suvaitsevaisuus ja hyvät etniset suhteet
2. Monikulttuurisen identiteetin vahvistaminen
3. Eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen järjestelyjen kehittäminen

Kitee* kehittämissuunnitelma
esko.kontro (at) kitee.fi
1. Suvaistevaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen
2. Eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen järjestelyjen kehittäminen
3. Monikulttuurisen kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen

Kontiolahti, kehittämissuunnitelma 2008 (pdf)
aija.vartiainen (at) kontiolahti.fi
1. Maahanmuuttajien nettisivujen teko ja kehittäminen
2. Kulttuurien välisen yhteistyön syventäminen
3. Suomalaiseen koulutukseen ja ammatteihin tutustuminen

Kuopio, kehittämissuunnitelma 2008 (pdf)
merja.laininen (at) kuopio.fi
1. Osallisuus - kaikille yhteinen koulu
2. Yhteistyömuotojen kehittäminen eri tahojen kanssa
3. Henkilökunnan monikulttuurisuustaitojen kartuttaminen

Mikkeli, kehittämissuunnitelma
mirka.vuorivirta (at) edu.mikkeli.fi
1. Selkokielisyys ja suomi 2:n opettaminen
2. Koulun valmius ottaa vastaan maahanmuuttajaoppilas
3. Moniammatillinen yhteistyö

Parikkala** kehittämissuunnitelma
irja.tuunanen (at) parikkala.fi
1. Mm-opetuksen järjestäminen
2. Oppilaan ja vanhempien vastaanotto
3. Suvaitsevaisuuden edistäminen

Savonlinna, kehittämissuunnitelma 2008 (pdf)
tuija.kauppinen (at) savonlinna.fi
1. Yhteistyön kehittäminen
2. Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen
3. Monikulttuurisuuteen liittyvän täydennyskoulutuksen toteuttaminen ja kehittäminen
4. Arvioinnin käytäntöjen luominen ja kehittäminen

Sulkava* 2008-2009
airi.lepola (at) sulkava.fi
1. Maahanmuuttajaopetuksen järjestäminen
2. Suvaitsevaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen
3. Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö

Verkosto 6 (Lapin ja Oulun alue)

Kajaani, kehittämissuunnitelma
sanna.lanki (at) kajaani.fi
1. Suvaitsevaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden kehittäminen
2. Monikulttuurisen opetuksen opetusmenetelmien kehittäminen
3. Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö

Kemi*, kehittämissuunnitelma
aino.imponen (at) kemi.fi
1. Maahanmuuttajaopetuksen järjestäminen
2. Suvaitsevaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen
3. Eri kieli- ja kulttuuriryhmien oppimismahdollisuuksien editäminen

Lumijoki* 2008-2009
kari.satamo (at) lumijoki.fi
1. Maahanmuuttajaopetuksen järjestäminen
2. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen oppilaan ja hänen vanhempansa vastaanottaminen
3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen

Oulainen* kehittämissuunnitelma
katja.huhtahaara-salo (at) oulainen.fi
1. Maahanmuuttajaopetuksen järjestäminen
2. Eri kieli- ja kulttuuriryhmien oppimismahdollisuuksien edistäminen
3. Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö

Oulu, kehittämissuunnitelma
raimo.salo (at) ouka.fi
1. Kodin ja koulun yhteistyö
2. Yhteistyön kehittäminen hallintokuntien välillä: Kohti eheytettyä koulupäivää
3. Kaupungin sisäisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen

Raahe, kehittämissuunnitelma
nina.saarela (at) raahe.fi
1. Opetusjärjestelyt
2. Materiaalihankinta
3. Koulutus

Rovaniemi* kehittämissuunnitelma
irmeli.vahaaho (at) rovaniemi.fi
1. Maahanmuuttajaopetuksen järjestäminen
2. Eri kieli- ja kulttuuriryhmien oppimismahdollisuuksien edistäminen
3. Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö

Siikajoki ** kehittämissuunnitelma
tero.varis (at) siikajoki.fi
1. Mm-opetuksen järjestäminen
2. Monikulttuurisen identiteetin kehittäminen
3. Materiaalin tuottaminen

Tornio ** kehittämissuunnitelma
heli.rahkonen (at) tornio.fi
1. Maahanmuuttajaopetuksen järjestäminen
2. Suvaitsevaisuuden edistäminen
3. Eri kieli- ja kulttuurimahdollisuuksien edistäminen