Toiminnan sisältö

Valtion erityisavustuksen tuella kunnat/koulut laativat koko kouluyhteisöä koskevan monikulttuurisuustaitojen kehittämissuunnitelman ja toteuttavat sen. Suunnitelman tulee sisältää toimenpiteet monikulttuurisuustaitojen opettamiseksi ja vakiinnuttamiseksi. Kouluyhteisö voi tehdä toiminnallista yhteistyötä esimerkiksi erilaisten kulttuuriin liittyvien organisaatioiden kanssa.

Kehittämistoiminnan tulee sisältää toimenpiteitä:

1. Maahanmuuttajaopetuksen järjestämiseen kunnassa/koulussa
2. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen oppilaan ja hänen vanhempiensa vastaanottoon koulussa
3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistämiseen sekä eri kielten ja kulttuurien tuntemuksen lisäämiseen ja erityisesti kouluyhteisön kulttuurivähemmistöjen ja valtakulttuurin yhteyksien edistämiseen
4. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden monikulttuurisen identiteetin kehittymiseen
5. Eri kieli- ja kulttuuriryhmien oppimismahdollisuuksien edistämiseen ja materiaalin tuottamiseen
6. Monikulttuurisen kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseen

Monikulttuurisuustaitojen kehittämissuunnitelman -lomake(doc)
Utveckling av mångkulturella färdigheter i skolan -blankett (doc)