Maahanmuuttajien koulutus

Tästä osiosta löytyy tietoa opettajan tukipalveluista ja erilaisista maahanmuuttajien koulutukseen liittyvistä teemoista.

Ajankohtaista maahanmuuttajien koulutuksessa

Opiskeluhuolto turvapaikanhakijan arjen ja oppimisen tukena

Kansainvälistä suojelua hakevien lasten ja nuorten määrä Suomessa lisääntyi voimakkaasti syksyllä 2015. Tämä on tuonut muutoksia sekä koulujen ja oppilaitosten toimintaympäristöön että lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysympäristöön ja edellyttänyt vakiintuneiden toimintamallien tarkastelua opiskeluhuollossa. Opetushallitus on julkaissut materiaalin turvapaikanhakijan opiskeluhuollosta.

Kuvituskuva

Varhaiskasvatus mukaan Opetushallituksen maahanmuuttajaopetuksen kehittämisverkostoon

Varhaiskasvatus otetaan mukaan Opetushallituksen valtakunnalliseen maahanmuuttajaopetuksen kehittämisverkostoon. Verkoston tavoitteena on vahvistaa kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden huomioimista varhaiskasvatuksessa ja tukea maahanmuuttajataustaisten lasten toisen kielen oppimiseen liittyvää kielitietoista kasvatusta.

Vertaistukea turvapaikanhakijoiden opetuksen kysymyksissä

Kaipaatko keskustelukumppania turvapaikanhakijoiden opetuksen kysymyksissä? Voit hyödyntää maahanmuuttajaopetuksen kuntakoordinaattoriverkostoa. Myös Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijat auttavat kysymyksissä.

Suomen kielen oppimateriaalit tehokäyttöön

Kun turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyy nopeasti, on myös opetustyön päästävä käyntiin viipymättä. Opetushallitus, kaupalliset kustantajat, kunnat, oppilaitokset ja muut tahot ovat viime vuosina tuottaneet runsaasti oppimateriaaleja maahanmuuttajien kielenopetukseen.

Ops 2016 -logo

OPS 2016 suomi toisena kielenä tukimateriaalit

Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen. Suomi toisena kielenä -ainetyöryhmä on valmistanut tukimateriaalia uusien opetussuunnitelman perusteiden käyttöönoton ja opetuksen tueksi.

Näytä kaikki