Projekteja

Amma -projekti 2004-2005 (Helsingin yliopisto)
Maahanmuuttajataustaisten nuorten opinto-ohjauksen hanke. Käytännön tarpeista syntyi myös opiskelumateriaalia, kun maahanmuuttajataustaisille nuorille tarvittiin selkeitä kuvauksia ammateista.
Opomateriaalia selkosuomeksi (pdf)
Hitsaussanasto (pdf)

Kaikki erilaisia - Kaikki samanarvoisia
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n koordinoima Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia -kampanja päättyi Suomessa vuoden 2007 lopussa.Kampanjan sivuille on koottu kampanjan aikana tuotettuja ja käytettyjä kansainvälisyyskasvatus-menetelmiä, -materiaalia ja harjoitteita. Kampanjan teemojen käsittelyyn saa jatkossakin tukea Allianssista.

Monikulttuurinen ohjausverkko (MOVER)
Monikulttuurinen ohjausverkko on monikulttuurisen opetuksen, ohjauksen ja koulutuksen parissa työskentelevien tueksi rakennettu verkkopohjainen palvelu. Tapausesimerkkejä maahanmuuttajanuorista ja heidän kotoutumisestaan. Tuotanto: Jyväskylän yliopiston Monikulttuurinen ohjausklinikka

Moped - monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulu
Sivuille on koottu tietoa monikulttuurisen koulun arkipäivästä ja käytännöistä, ohjeita ja vinkkejä, kulttuuritietoa, koulun lomakkeita eri kielillä sekä maahanmuuttajille soveltuvia oppimateriaaleja. Moped-sivustoon sisältöä tuottavat Opetushallituksen tuella Lappeenranta, Raisio, Tampere, Turku ja Vuolijoki sekä Turun normaalikoulu.