Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan helmikuussa 2004. Sen tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa perustuslain perusoikeussäännöksiä. Lain tarkoituksena on myös tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa.

Yhdenvertaisuuslaissa kielletyt syrjintäperusteet ovat ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, terveydentila, vammaisuus, sukupuolinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy.

Valtion ja kuntien viranomaisilla sekä itsenäisillä julkisoikeudellisilla laitoksilla on yhdenvertaisuuslakiin perustuen velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi toiminnassaan. Tämä koskee myös koulutuksen järjestäjiä.

Kuva: Eija Hiltunen