Yhteystietoja

Maahanmuuttajien koulutusta koskevissa kysymyksissä kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteys oman kunnan kouluviranomaisiin. Useissa kunnissa on nimetty henkilö koordinoimaan maahanmuuttajien koulutusasioita.

Viranomaiset

Maahanmuuttovirasto neuvoo maahanmuuttajia oleskelulupa- ja kansalaisuusasioissa. Katso Opiskelijan oleskelulupa.

Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston tehtäviin kuuluvat laillisen maahanmuuton kehittäminen, laittoman maahanmuuton torjunta, maahanmuuttajien kotouttaminen, kansainvälinen suojelu, turvapaikanhakijoiden vastaanotto, ulkomaan kansalaisten paluu ja palauttaminen, ihmiskaupan vastaisen toiminnan yhteensovittaminen sisäasiainhallinnossa, salaisuusasiat sekä paluumuutto, maastamuutto ja ulkosuomalaiset . Sivuilta löytyy myös Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO.

Kansaneläkelaitos ja KELA:n opintotukikeskus antavat tietoa opintososiaalisista seikoista.

Opetushallituksessa maahanmuuttajakoulutuksen asiat on keskitetty Vapaa sivistystyö ja monikulttuurisuus -yksikköön.

Yksikön päällikkönä toimii opetusneuvos Leena Nissilä,
puh. 029 533 1155

OPH:n monikulttuurisuustiimin jäseniä ovat:

Opetusneuvos Katri Kuukka, (maahanmuuttajien yleissivistävän koulutuksen kehittäminen, mm. suomi toisena kielenä -opetus, perusopetukseen valmistava opetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja aikuisten perusopetus), YL/VA
puh. 029 533 1445

Opetusneuvos Terhi Seinä, (maahanmuuttajien äidinkielen opetus), YL/VA,
puh. 029 533 1263

Opetusneuvos Sanna Penttinen (maahanmuuttajien aikuiskoulutus), AM/KE
puh. 029 533 1168

Undervisningsråd Katarina Rejman (ruotsinkielinen koulutus) SV, virkavapaalla 30.9.2012 saakka

Opetusneuvos Pekka Iivonen (uskontojen opetus), YL/KE
puh. 029 533 1075

Opetusneuvos Paula Mattila (koulutuksen kansainvälistyminen), YL/KE
puh. 029 533 1144

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: