Varhaiskasvatus

VarhaiskasvatusVarhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena kuten esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Esiopetukseen osallistuminen tulee velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.

Opetushallitus laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

Varhaisvuosien liiikuntasuositukset -julkaisu

Uusien liikuntasuositusten mukaan alle 8-vuotiaiden päivään pitäisi sisältyä vähintään kolme tuntia liikuntaa. Osa liikunnasta toteutuisi varhaiskasvatuksessa, osa kotona. Liikunta voisi olla kevyttä liikuntaa ja reipasta ulkoilua sekä vauhdikasta fyysistä aktiivisuutta. Yli tunnin pituisia istumajaksoja tulisi välttää. Suosituksissa korostetaan myös riittävää lepoa ja unta sekä terveellistä ravintoa.

Suositukset on tarkoitettu lasten vanhempien, varhaiskasvatus-, liikunta- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä muiden alle 8-vuotiaiden lasten liikunnan, terveyden tai hyvinvoinnin edistämiseen osallistuvien yhteisöjen ja yksilöiden käyttöön. Suositukset on valmistellut monialainen asiantuntijaryhmä. Valtakunnallinen varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen (Valo ry) on ollut mukana suositusten valmistelussa.

Uudet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön koordinoiman Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjausten 2020 (TEHYLI) toimeenpanoa.

Tutustu julkaisuun!

KuvituskuvaLiikuntasuositusten mukaan alle 8-vuotiaiden päivään pitäisi sisältyä vähintään kolme tuntia liikuntaa. Osa liikunnasta toteutuisi varhaiskasvatuksessa, osa kotona.

Lisää aiheesta Oph.fissä

Varhaiskasvatus