Varhaiskasvatus

VarhaiskasvatusVarhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena kuten esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Esiopetukseen osallistuminen tulee velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.

Opetushallitus laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Lastensivut.fi lasten oikeuksista avattu

Lasten sivut -logoLapsiasiavaltuutetun toimisto on julkaissut uudet alakouluikäisille lapsille suunnatut nettisivut www.lastensivut.fi. Lasten sivuilla kerrotaan lapsen oikeuksista ja annetaan tietoa palveluista, joiden puoleen lapsi voi ongelman kohdatessaan kääntyä.

Lasten sivut on suunniteltu siten, että ne kannustavat käyttäjää seikkailemaan sivuilla ja tutustumaan erilaisiin hahmoihin, joilla on kullakin oma lapsen oikeuteen liittyvä tarinansa. Sivuilla on monia toiminnallisuuksia, joissa käyttäjät pääsevät esimerkiksi pelaamaan, äänestämään ja lähettämään sivuille oman uutisensa tai piirroksensa. Sivujen kehittämisessä on tehty yhteistyötä lasten, viranomaisten ja lapsijärjestöjen kanssa.

– Lasten sivut ovat alakoulujen opettajille erinomainen väline lapsen oikeuksien opettamiseen. Erityisen hyvin ne soveltuvat alakoulujen yhteiskuntaopin opetukseen, jossa tarkastellaan demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta. Kannustan kaikkia opettajia tutustumaan Lasten sivuihin ja hyödyntämään niitä opetuksessa, toteaa Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Lasten sivut toimivat portaalina, johon on koottu tietoa järjestöjen lapsille tarjoamista palveluista. Sivuilta löytyy paljon tietoa myös aikuisille, esimerkiksi kouluterveydenhoitajille ja kuraattoreille, jotka työssään auttavat lapsia.

–Suomessa on monia erinomaisia lapsille suunnattuja palveluja, mutta lasten näkökulmasta haasteena on se, että tieto niistä on hajallaan. Lasten sivut kokoavat tietoa yhteen. On tärkeää, että lapsi oppii tunnistamaan paitsi omat oikeutensa, myös tilanteet, jolloin omia oikeuksia loukataan. Näissä tilanteissa lapsi tarvitsee tietoa ja tukea, jota pyritään Lasten sivuilla antamaan, kertoo lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.

Lasten sivuja kehitetään jatkossa käyttäjien palautteen perusteella. Toistaiseksi sivut ovat vain suomeksi, mutta tulevaisuudessa ne käännetään eri kielille.

Katso lasten sivujen esittely Youtubessa

Lasten sivut -logoLapsiasiavaltuutetun toimisto on julkaissut uudet alakouluikäisille lapsille suunnatut nettisivut www.lastensivut.fi. Lasten sivuilla kerrotaan lapsen oikeuksista ja annetaan tietoa palveluista, joiden puoleen lapsi voi ongelman kohdatessaan kääntyä.

Lisää aiheesta Oph.fissä

Varhaiskasvatus