Varhaiskasvatus

VarhaiskasvatusVarhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena kuten esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Esiopetukseen osallistuminen tulee velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.

Opetushallitus laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Materiaalipaketti lasten monilukutaidon edistämiseen

Playful Learning Centerin MOI-hanke on julkaissut pedagogista materiaalia monilukutaidon edistämisen tueksi.

Tehtävät houkuttavat monella eri tavalla tarkkailemaan, pohtimaan, keksimään ja kokeilemaan itse - ja näin ollen ne tukevat lasten monilukutaidon kehittymistä. Suomen juhlavuoden kunniaksi materiaalin tematiikka liittyy suomalaiseen luontoon ja vanhoihin uskomuksiin.

Helsingin yliopiston Playful Learning Centerin Monilukutaitoa opitaan ilolla (MOI) -ohjelman tuottama Haltijan kuiskaus -aineisto on ladattavissa digitaalisessa muodossa täällä.

Aineistoa on mahdollisuus käyttää ja levittää ei-kaupallisissa tarkoituksissa. Ajatuksena on, että tulostamisen sijaan materiaalia käytetään erilaisilla digitaalisilla näyttöpäätteillä.

Professori Kristiina Kumpulaisen johtama MOI-tiimi toivoo, että materiaalista on iloa mahdollisimman monelle. He haluaisivat kuulla palautetta eri puolilta Suomea. Yhteystiedot löytyvät MOI-ohjelman sivuilta.

Lisätietoa

Monilukutaito.com

Haltijan kuiskaus -aineistoPlayful Learning Centerin MOI-hanke on julkaissut pedagogista materiaalia monilukutaidon edistämisen tueksi ja aineisto on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä verkossa.

Lisää aiheesta Oph.fissä

Varhaiskasvatus