Varhaiskasvatus

VarhaiskasvatusVarhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena kuten esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Esiopetukseen osallistuminen tulee velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.

Opetushallitus laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Tarinallisen leikin käsikirja

Tarinallisen leikin käsikirjaTarinasta leikiksi -käsikirjassa opastetaan, miten tarinallista leikkiä voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksessa. Leikillä voidaan monin eri tavoin tukea lasten oppimista ja kehitystä. Käsikirja on tarkoitettu varhaiskasvatuksen ammattilaisille.

Käsikirja on syntynyt Tarinalliset oppimisympäristöt leikissä ja oppimisessa -hankkeessa, jonka päämääränä on ollut rakentaa toimivia käytäntöjä aikuisten ja lasten yhteisleikin vahvistamiseksi varhaiskasvatusympäristöissä. Toisena tavoitteena on ollut lisätä varhaiskasvatuksen alan ammattilaisten valmiuksia tukea lasten oppimista ja kehitystä leikin avulla.

Liettuan pedagoginen yliopisto koordinoi hanketta, joka toteutui yhteistyössä Suomen, Liettuan, Puolan ja Iso-Britannian kanssa. Kaksivuotinen yhteistyöhanke toteutettiin Erasmus+ rahoituksella.

Opaskirja on luettavissa verkossa. Tutustu!

Tarinallisen leikin käsikirjaTarinasta leikiksi -käsikirjassa opastetaan, miten tarinallista leikkiä voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksessa. Leikillä voidaan monin eri tavoin tukea lasten oppimista ja kehitystä. Opaskirja on luettavissa verkossa. Tutustu!

Lisää aiheesta Oph.fissä

Varhaiskasvatus