Aikuisten perusopetuksen kurssimateriaalit

Aikuisten perusopetuksen kurssimateriaalit on tuotettu aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kurssisisältöjen mukaisesti. Lisäksi oppimateriaaleihin on pyritty tuomaan ominaisuuksia, joiden tarve on suuri nimenomaan aikuisten perusopetuksessa. Tällaisiin ominaisuuksiin lukeutuvat esimerkiksi mahdollisuus kuunnella oppimateriaalin tekstiosuuksia sekä sisällön eriyttäminen eri vaatimustasoille.

Aikuisten perusopetuksen kurssimateriaalit