Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutusAmmatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin. Lisäksi ammatillinen koulutus edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista.

Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Tutkinnon voi suorittaa joko ammatillisena perustutkintona, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. Tutkintoon johtamattomana koulutuksena järjestetään ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

Tämän sivuston sisällöt on suunnattu ensisijaisesti ammatillisessa koulutuksessa työskentelevälle opettajalle, ohjaajalle ja kouluttajalle.

#ICTknowhow-polun oppimateriaali VALMA-koulutukseen

Nyt ICT-taitoja kehittämään! #ICTknowhow-polun oppimateriaalin ensisijaisena kohderyhmänä ovat VALMA-koulutukseen (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus) ja pajatoimintaan osallistuvat nuoret. Materiaalin suunnittelussa on otettu huomioon riittämättömän suomen kielen taidon omaavat sekä oppimisvaikeuksista kärsivät henkilöt. Oppimateriaali on selkokielistetty ja opiskelutehtävät on pyritty tekemään nuoria kiinnostaviksi. Jokainen aihealue sisältää teorian kiteytettynä ja harjoituksia opiskelun avuksi. Materiaalin lopusta löytyy opettajalle linkkilista ohjauksen tueksi.

Polku alkaa #ICT-mittarista, joka on tietoteknisten taitojen perusosaamista selvittävä lähtötasotesti. Testi ei edellytä kirjautumista. Opiskelija saa suoriutumisestaan raportin, jonka voi halutessaan tallentaa tai tulostaa. Tämän jälkeen opiskelija siirtyy tehtävien pariin. Tehtävien osalta nuoret voivat päättää, tekevätkö he tehtävät itsenäisesti, parin kanssa vai ryhmätyönä. Jos ryhmässä on ICT-osaajia, voivat he toimia nuorten tutoreina.

Tutustu materiaaliin

KuvituskuvaNyt ICT-taitoja kehittämään! #ICTknowhow-polun oppimateriaalin ensisijaisena kohderyhmänä ovat VALMA-koulutukseen (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus) ja pajatoimintaan osallistuvat nuoret. Materiaalin suunnittelussa on otettu huomioon riittämättömän suomen kielen taidon omaavat sekä oppimisvaikeuksista kärsivät henkilöt.