Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutusAmmatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin. Lisäksi ammatillinen koulutus edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista.

Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Tutkinnon voi suorittaa joko ammatillisena perustutkintona, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. Tutkintoon johtamattomana koulutuksena järjestetään ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

Tämän sivuston sisällöt on suunnattu ensisijaisesti ammatillisessa koulutuksessa työskentelevälle opettajalle, ohjaajalle ja kouluttajalle.

Ihmeelliset aivot -sivusto tarjoaa tietoa oppimisesta ja aivojen hyvinvoinnista

Ihmeelliset aivot -logoMikä edesauttaa oppimista? Mitä aivoissa tapahtuu kun kuuntelemme musiikkia? Vaikuttaako pelaaminen aivoihin? Ihmeelliset aivot sivusto tarjoaa tietoa oppimisesta ja aivojen hyvinvoinnista.

Ihmeelliset aivot -verkkokokonaisuus on tarkoitettu kaikille oppimisesta, aivoista ja niihin liittyvistä asioista kiinnostuneille. Kokonaisuus hyödyntää uusinta suomalaista aivo- ja oppimistutkimusta ja tarjoaa tuoreinta tietoa oppimisesta ja hyvinvoinnista aivojen näkökulmasta.

Kokonaisuus soveltuu uusiin oppimisympäristöihin, ilmiölähtöisen oppimisen areenoille ja teknologiavälitteiseen oppimiseen yleensäkin. Sivuston ovat tuottaneet yhteistyössä Yle ja Helsingin yliopisto.

Ihmeelliset aivot -sivusto

Ihmeelliset aivot -logoMikä edesauttaa oppimista? Mitä aivoissa tapahtuu kun kuuntelemme musiikkia? Vaikuttaako pelaaminen aivoihin? Ylen ja Helsingin yliopiston yhteistyössä tekemä Ihmeelliset aivot -sivusto tarjoaa tietoa oppimisesta ja aivojen hyvinvoinnista.