Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutusAmmatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin. Lisäksi ammatillinen koulutus edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista.

Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Tutkinnon voi suorittaa joko ammatillisena perustutkintona, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. Tutkintoon johtamattomana koulutuksena järjestetään ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

Tämän sivuston sisällöt on suunnattu ensisijaisesti ammatillisessa koulutuksessa työskentelevälle opettajalle, ohjaajalle ja kouluttajalle.

Kasvatustieteen kandidaatintutkielma VALMA-koulutuksesta

Itä-Suomen yliopistossa on kesäkuussa 2016 valmistunut kasvatustieteen kandidaatintutkielma, joka käsittelee VALMA-koulutusta. Tutkielman tekijä Iida Sarkavaara tarkastelee, mistä VALMA-koulutuksen opetussuunnitelman perusteet koostuvat ja mitä keskeisiä muutoksia on tapahtunut verrattuna aiempaan ammattistarttiin. Tutkielma nostaa esiin VALMA-koulutuksen keskeisiä piirteitä nuoren nivelvaiheen kannalta. Lisäksi se tarjoaa aineksia koulutuksen kehittämiselle tulevaisuudessa.

Opetussuunnitelman perusteiden sisältö ja keskeiset muutokset verrattuna ammattistarttiin (pdf)

Itä-Suomen yliopistossa on kesäkuussa 2016 valmistunut kasvatustieteen kandidaatintutkielma, joka käsittelee VALMA-koulutusta.