Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutusAmmatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin. Lisäksi ammatillinen koulutus edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista.

Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Tutkinnon voi suorittaa joko ammatillisena perustutkintona, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. Tutkintoon johtamattomana koulutuksena järjestetään ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

Tämän sivuston sisällöt on suunnattu ensisijaisesti ammatillisessa koulutuksessa työskentelevälle opettajalle, ohjaajalle ja kouluttajalle.

Koulukinossa elokuvia ja elokuvien oppimateriaaleja

koulukino-logoHaluatko järjestää oppilaillesi Koulukino-näytöksen elokuvateatteriin? Useita elokuvia ja elokuvan oppimateriaaleja on saatavilla Koulukinon sivuilla.

Koulukino on valtakunnallinen elokuvakasvatusyhdistys, joka kannustaa kouluja elokuvan pariin ja tarjoaa opettajille elokuvakasvatuksen välineitä.

Esimerkiksi Toiset tytöt -elokuvan oppimateriaali on suunniteltu lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Oppimateriaalin on laatinut FT, tutkija Heta Mulari ja sen on tuottanut Koulukino.

Toiset tytöt -elokuvan oppimateriaalit

Ohjeet Koulukino-näytöksen järjestämiseen

Kaikki Koulukino-elokuvat

Koulukino-logoHaluatko järjestää oppilaillesi Koulukino-näytöksen elokuvateatteriin? Useita elokuvia ja elokuvan oppimateriaaleja on saatavilla Koulukinon sivuilla.