Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutusAmmatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin. Lisäksi ammatillinen koulutus edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista.

Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Tutkinnon voi suorittaa joko ammatillisena perustutkintona, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. Tutkintoon johtamattomana koulutuksena järjestetään ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

Tämän sivuston sisällöt on suunnattu ensisijaisesti ammatillisessa koulutuksessa työskentelevälle opettajalle, ohjaajalle ja kouluttajalle.

Materiaalia väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisystä kouluille

Väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyVäkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä eli ääriajattelua voidaan parhaiten torjua ennaltaehkäisevällä työllä. Siinä koululla ja opetustoimella on muiden toimijoiden ohella merkittävä rooli. Edu.fi-sivustolle on koottu ajankohtaista taustatietoa väkivaltaisesta ekstremismistä, tietoa sen ehkäisystä sekä erilaisia aineistoja opettajien ja koulun johdon tueksi.

Väkivaltainen ekstremismi ei ole ainoastaan Suomen, Pohjoismaiden tai Euroopan haaste, vaan se koskettaa koko maailmaa. Ääriajattelu myös muuttaa jatkuvasti muotoaan, joten myös Opetushallituksen sivustoa täydennetään sekä kotimaisella että kansainvälisellä aineistolla sitä mukaa, kun uutta tietoa saadaan ja uusia hyviä käytänteitä kehitetään. Verkkosivuilla on myös linkkejä käynnissä oleviin opettajien täydennyskoulutushankkeisiin sekä kansainvälisiin projektirahoituskanaviin.

Uudet opetussuunnitelman perusteet, niiden arvopohja, työtavat, tavoitteet ja sisällöt luovat luonnollisen lähtökohdan vähentää normaalilla koulutyöllä myös väkivaltaisen ekstremismin syntymisen riskejä. Viime keväänä Opetushallitus julkaisi oppaan Rakentavaa vuorovaikutusta – opas demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen, vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyyn.

Tutustu materiaaliin Edu.fissä

Rakentavaa vuorovaikutusta -opas

KuvituskuvaVäkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä eli ääriajattelua voidaan parhaiten torjua ennaltaehkäisevällä työllä. Siinä koululla ja opetustoimella on muiden toimijoiden ohella merkittävä rooli. Edu.fi-sivustolle on koottu ajankohtaista taustatietoa väkivaltaisesta ekstremismistä, tietoa sen ehkäisystä sekä erilaisia aineistoja opettajien ja koulun johdon tueksi.